Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ГР. ИСПЕРИХ, ОБЛ. РАЗГРАД

 

гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград 

ул. "Хан Аспарух" 11

тел. 0878 684 467 

e-mail: info-1701401@edu.mon.bg
 

НАШИ УЧЕНИЦИ...

В КОНКУРСИ...

ПО ПЪТЯ НА ЖИВОТА...

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

НА СЦЕНА...

В СПОРТА...